Tags: photo

blog-06

Một số định hướng góp phần đưa yến sào trở thành sản phẩm quốc gia có uy tín

Một số định hướng góp phần đưa yến sào trở thành sản phẩm quốc gia có uy tín PGS.TS Nguyễn Lân Hùng Sơn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Trong thời gian qua, tận dụng lợi thế địa lý và điều kiện tự nhiên, một số tỉnh như: Khánh Hòa, Kiên Giang… đã tập […]

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn!
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?